Gebruiksvoorwaarden

Bijgewerkt op 13 mei 2024

PRIVACYBELEID

Dit vertrouwelijkheidsbeleid is bedoeld om u te informeren over de manier waarop de persoonlijke informatie die u aan ons communiceert, op onze site of op enige andere manier, wordt verwerkt.

Bonsoirs Home verbindt zich ertoe de gegevens die u ons toevertrouwt op een transparante, vertrouwelijke en veilige manier te verwerken.

In de context van de verwerking van uw persoonlijke gegevens erkent Bonsoirs Home het belang van het waarborgen van de bescherming en veiligheid van uw privacy en uw persoonlijke gegevens, en heeft dit privacybeleid opgesteld in overeenstemming met de strengste criteria voor de bescherming van persoonlijke gegevens, evenals alle toepasselijke regelgeving, in het bijzonder wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”) die op 25 mei 2018 van kracht werd.

De manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en verzameld, is van toepassing op alle gebruikers van de Site en/of klanten van Bonsoirs Home. Wij nodigen u uit om de inhoud aandachtig te lezen. Als u het niet eens bent met het proces dat door Bonsoirs Home is opgezet, vragen wij u geen persoonlijke informatie over uzelf mee te delen en te stoppen met het gebruik van de Site. Door dergelijke communicatie voort te zetten, erkent u op de hoogte te zijn gesteld van de verwerking van uw persoonsgegevens en aanvaardt u deze.

Dit vertrouwelijkheidsbeleid kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door Bonsoirs Home worden gewijzigd, met name als gevolg van normatieve wijzigingen. De nieuwe sectie is van toepassing vanaf de datum waarop deze online op de Site wordt geplaatst. Door persoonlijke gegevens te verstrekken nadat deze wijzigingen zijn aangebracht, gaat u akkoord met de nieuwe sectie.

Bijgevolg informeert Bonsoirs Home u, in overeenstemming met de AVG aangenomen door het Europees Parlement op 14 april 2016 en de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, over de volgende punten:


ARTIKEL 1 – VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN DATABESCHERMINGSFUNCTIE

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verzameld via www.bonsoirs.com/nl-nl is:

GOEDE AVONDEN THUIS

Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 9.488 euro

Geregistreerd bij de Parijse RCS onder nummer 830 989 695

Hoofdkantoor: 89 rue de Monceau 75008 Parijs

Zo een. : 01 82 88 55 28

BONSOIRS heeft een functionaris voor gegevensbescherming: de heer Nicolas MORSCHL, met wie u contact kunt opnemen via: info@bonsoirs.nl

ARTIKEL 2 – VERZAMELDE INFORMATIE EN GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij verzamelen alleen informatie die adequaat, relevant en beperkt is tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor deze wordt verwerkt (“dataminimalisatie”).

De gegevens van minderjarigen kunnen alleen door een volwassene worden verstrekt. Daarom danken wij u ervoor dat u ervoor zorgt dat uw kinderen geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven zonder uw toestemming.

Uw persoonlijke gegevens kunnen bij verschillende gelegenheden worden verzameld:

i. Wanneer u onze website bezoekt

Wanneer u onze site bezoekt, kan informatie op uw terminal worden vastgelegd of gelezen. Wij maken gebruik van de doelgroepanalysedienst van Google Analytics. De informatie verzameld via Google Analytics (inclusief IP-adres) maakt het mogelijk om het volume, het type en de configuratie van het verkeer dat onze Site gebruikt te volgen om het ontwerp en de lay-out ervan te ontwikkelen. De verzamelde informatie stelt ons ook in staat om uw klantervaring te verbeteren door u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen die zijn afgestemd op uw behoeften.

ii. Wanneer u een aankoop doet op onze website

Wanneer u een aankoop doet op www.bonsoirs.com/nl-nl, als onderdeel van ons koop- en verkoopproces, verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens:

- Voor-en achternaam ;
- Adres ;
- E-mailadres ;
- Telefoon nummer.

Door zijn aankoop af te ronden, gaat de klant ermee akkoord mededelingen te ontvangen over producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke bij Bonsoirs zijn gekocht.

iii. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief

U kunt zich op onze Site abonneren op onze nieuwsbrief. Hiervoor moet u zich registreren en uw e-mailadres opgeven.

Door u te registreren, gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens die u heeft verstrekt met als doel het verzenden van onze commerciële communicatie per e-mail en sms naar het e-mailadres en telefoonnummer dat u aan ons hebt verstrekt. Uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in deze context werd aan ons gegeven op een proactieve, vrije en geïnformeerde manier.

Aan het einde van elke e-mail en/of sms vindt u een link of een andere mogelijkheid om u op elk gewenst moment af te melden. Om u af te melden kunt u ons ook schrijven op het volgende e-mailadres: info@bonsoirs.nl


ARTIKEL 3 – DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Op basis van uw voorafgaande toestemming worden persoonsgegevens over u door BONSOIRS verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

- Het verwerken van uw bestellingen inclusief betaling, voorbereiding en levering van uw producten;

- Beheren en verzenden van nieuwsbrieven en SMS;

- Analyse van uw gebruik van onze eshop om de prestaties en de personalisatie ervan te verbeteren op basis van uw affiniteiten

- Beheer van chat, telefoongesprekken en het verzenden van e-mails

- Verzameling van klantrecensies

ARTIKEL 4 – ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens zijn uitsluitend toegankelijk:

- Aan mensen die deel uitmaken van BONSOIRS en er toegang toe moeten hebben als onderdeel van hun taken;

- Aan het bedrijf SHOPIFY INC., gastheer van de site www.bonsoirs.com/nl-nl, dat optreedt als onderaannemer en in overeenstemming met onze instructies met als exclusief doel het leveren van hostingdiensten;

- Aan het bedrijf KLAVIYO, een marketingautomatiseringsplatform dat met name het verzenden van nieuwsbrieven en gepersonaliseerde sms-berichten mogelijk maakt en over functies beschikt voor het analyseren van het koopgedrag van klanten;

- Aan het bedrijf YOTPO, platform voor het beheren van klantenloyaliteit, het sponsorprogramma en het verzamelen van klantbeoordelingen.

Uw gegevens worden opgeslagen in het gegevensopslagsysteem en databases van onze dienstverleners. Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde, beschermde servers.

Als u uw aankoop doet via een directe betalingsgateway, slaat Shopify uw creditcardgegevens op. Deze informatie wordt gecodeerd in overeenstemming met de gegevensbeveiligingsstandaard die is opgesteld door de betaalkaartindustrie (PCI-DSS-standaard). Informatie met betrekking tot uw aankooptransactie wordt bewaard zolang als nodig is om uw bestelling af te ronden. Zodra uw bestelling is afgerond, wordt de informatie met betrekking tot de aankooptransactie verwijderd.

Alle directe betalingsgateways voldoen aan de PCI-DSS-standaard, beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van bedrijven als Visa, MasterCard, American Express en Discover.

De vereisten van de PCI-DSS-standaard garanderen de veilige verwerking van creditcardgegevens door www.bonsoirs.com/nl-nl en zijn dienstverleners.

Bonsoirs Home voert geen marketing, verhuur of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens uit aan derden, behalve bedrijven die tot de groep behoren, haar dienstverleners binnen de Europese Unie, of een administratieve of gerechtelijke autoriteit die haar een bevel heeft gegeven.


ARTIKEL 5 – DIENSTEN VERLEEND DOOR DERDEN

Over het algemeen zullen de externe leveranciers die wij gebruiken uw gegevens alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dit nodig is om de diensten uit te voeren die zij ons leveren.

Bepaalde externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw aankooptransacties.

Met betrekking tot deze providers raden wij u aan hun privacybeleid aandachtig te lezen, zodat u begrijpt hoe zij met uw persoonlijke gegevens zullen omgaan.

Houd er rekening mee dat sommige leveranciers gevestigd kunnen zijn of faciliteiten hebben in een ander rechtsgebied dan u of wij. Dus als u besluit een transactie uit te voeren waarvoor de diensten van een externe leverancier nodig zijn, kan uw informatie onderworpen zijn aan de wetten van het rechtsgebied waarin die leverancier is gevestigd of die van het rechtsgebied waarin zijn faciliteiten zich bevinden.

Zodra u www.bonsoirs.com/nl-nl verlaat of wordt doorgestuurd naar de website of applicatie van een derde partij, valt u niet langer onder dit Privacybeleid of de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

Het kan zijn dat u onze website moet verlaten door op bepaalde links op onze site te klikken. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de privacypraktijken van deze andere sites en raden u aan hun privacybeleid aandachtig te lezen.


ARTIKEL 6 – DUUR VAN DE OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

Bonsoirs Home bewaart de persoonlijke gegevens die gebruikers aan haar hebben doorgegeven gedurende een beperkte periode en met behoud van de veiligheid van deze gegevens.

De gegevens die worden verzameld voor het verwerken van uw bestellingen en/of voor het beheren van uw abonnement op nieuwsbrieven worden bewaard gedurende een periode van drie jaar vanaf de verzameling ervan of het laatste contact van u met BONSOIRS.

Aan het einde van deze periode zal BONSOIRS uw persoonsgegevens verwijderen.


ARTIKEL 7 – BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Door uw persoonlijke gegevens mee te delen, aanvaardt u de verzameling, overdracht en opslag ervan voor de in deze sectie genoemde doeleinden. Bonsoirs Home maakt gebruik van alle technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de bescherming van uw gegevens te garanderen, in overeenstemming met de regelgeving.

Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen is geen enkele gegevensoverdracht via internet volledig veilig. Bijgevolg gebeurt elke mededeling van uw gegevens op eigen risico en kan Bonsoirs Home niet aansprakelijk worden gesteld in geval van inbreuk door derden voor wie uw gegevens niet bestemd zijn.


ARTIKEL 8 - CONTROLEBESTANDEN (COOKIES)

Een cookie is een tekstbestand dat wordt geplaatst wanneer een gebruiker de inhoud van een website of een online advertentie raadpleegt. Het is volledig anoniem en zorgt ervoor dat alleen de terminal die voor de navigatie wordt gebruikt, wordt herkend. Cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen met betrekking tot het browsen van gebruikers. Wij gebruiken verschillende soorten cookies:

Technische cookies van ons Shopify-platform. Deze cookies zijn nuttig bij het surfen op onze site en geven ook toegang tot onze producten en diensten. Hier is een lijst met cookies die we gebruiken:

sessionid, een unieke sessie-ID, stelt Shopify in staat informatie over uw sessie op te slaan (verwijzer, landingspagina, enz.).

shopifyvisit, gebruikt door het interne statistische volgsysteem van onze websiteprovider om het aantal bezoeken vast te leggen.

shopifyuniq, geen gegevens bewaard, verloopt de volgende dag om middernacht (afhankelijk van de bezoekerslocatie). Berekent het aantal bezoeken aan een winkel per unieke klant.

winkelwagen, unieke identificatie, blijft 2 weken bestaan, slaat informatie op met betrekking tot uw winkelwagen.

securesession_id, unieke sessie-ID

storefront_digest, unieke identificatie, ongedefinieerd als de winkel een wachtwoord heeft, wordt deze gebruikt om te weten of de huidige bezoeker toegang heeft.

Met doelgroepcookies (bijvoorbeeld Google Analytics) kunnen we het publiek van de verschillende pagina’s van onze site meten. Zo kunnen we statistieken opstellen om het gedrag van onze gebruikers te begrijpen en zo de navigatie op onze site te verbeteren. Deze gegevens worden op geaggregeerde wijze verzameld, elke navigatie is daarom anoniem.

Advertentiecookies: ze maken de weergave van gerichte advertenties mogelijk en zijn, net als alle andere cookies op onze site, volledig anoniem.

U kunt uw browser configureren om cookies te weigeren. Hoe ? Afhankelijk van de browser die u gebruikt, moet u de onderstaande instructies volgen:

- Firefox
Computers http://mzl.la/1BAQFQq
iOS http://mzl.la/1mgxeei en http://mzl.la/1MaechM
Android http://mzl.la/1ApHEKu

- Chroom
Computers https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDes ktop&hl=fr&oco=1
iOS https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=fr &oco=1
Android https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroi d&hl=fr&oco=1

-Safari

Computers https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR iOS https://support.apple.com/fr-fr/HT201265

- Rand

Computers en Windows 10 Mobiel https://privacy.microsoft.com/fr-fr/windows-10-microsoft edge-and-privacy

- Internet Explorer

Computers https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete manage-cookies


ARTIKEL 9 – UW RECHTEN

Op grond van wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de AVG beschikt u als betrokkene over bepaalde rechten, die u kunt uitoefenen door een brief te sturen naar Bonsoirs Home, 89 rue de Monceau 75008 Parijs of een e-mail naar: bonjour@bonsoirs.com. Deze rechten zijn als volgt:

Recht op toegang en mededeling van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om van Bonsoirs Home bevestiging te krijgen of de persoonsgegevens die u betreffen al dan niet worden verwerkt en, indien van toepassing, het recht op toegang tot deze persoonsgegevens. Op verzoek verstrekt Bonsoirs Home u kosteloos een kopie van de door u verwerkte persoonsgegevens. Het verstrekken van extra gevraagde kopieën kan administratieve kosten met zich meebrengen.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens die u betreffen en die aan Bonsoirs Home worden verstrekt, in een gestructureerd formaat, voor algemeen gebruik en voor automatisch lezen te ontvangen, en het recht om deze gegevens aan een andere gegevensbeheerder over te dragen.

Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om Bonsoirs Home te verzoeken uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet correct zijn. In geval van correctie van gegevens verbindt Bonsoirs Home zich ertoe om dit te communiceren met elke ontvanger aan wie de gecorrigeerde gegevens zijn verzonden.

Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens - “recht om vergeten te worden”

U heeft het recht om van Bonsoirs Home de verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen wanneer één van de volgende redenen van toepassing is:

- Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of verwerkt;

- U trekt de toestemming in waarop de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd en er bestaat geen andere rechtsgrond voor een dergelijke verwerking;

- U bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van het recht van bezwaar en er geen gerechtvaardigd belang is dat de verwerking rechtvaardigt;

- In het geval dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Tenzij anders overeengekomen, is Bonsoirs Home niet verplicht uw persoonsgegevens te verwijderen voor zover de verwerking noodzakelijk blijkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Bonsoirs Home onderworpen is of met het oog op de verklaring, uitoefening of verdediging van een recht in geval van elk geschil.

In geval van verwijdering van uw persoonsgegevens brengt Bonsoirs Home elke ontvanger/entiteit aan wie de verwijderde gegevens zijn doorgegeven hiervan op de hoogte, tenzij deze communicatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

Recht om bezwaar te maken tegen de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

De uitoefening van dit recht is alleen mogelijk in een van de volgende twee situaties:

- Wanneer de uitoefening van dit recht gebaseerd is op legitieme redenen; Of

Wanneer de uitoefening van dit recht tot doel heeft te voorkomen dat de verzamelde gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.


ARTIKEL 10 – OVERTREDINGEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

In geval van schending van uw persoonlijke gegevens verbindt Bonsoirs Home zich ertoe de CNIL op de hoogte te stellen onder de voorwaarden voorgeschreven door de AVG.

Indien u van mening bent dat BONSOIRS HOME haar verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens niet nakomt, kunt u een klacht of een verzoek richten aan de bevoegde autoriteit. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de CNIL, waarnaar u elektronisch een verzoek kunt sturen door op de volgende link te klikken: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/interne