Gebruiksvoorwaarden

Bijgewerkt op 13 mei 2024

ALGEMENE VOORWAARDENARTIKEL 1 - VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENSWanneer u een aankoop doet op bonsoirs.nl als onderdeel van ons aankoop-en verkoopproces verzamelen wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Wanneer u op bonsoirs.nl verder surft, ontvangen we ook automatisch het Internet Protocol-adres (IP-adres) van uw computer, waardoor we meer informatie kunnen verkrijgen over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt.

E-mailmarketing (indien van toepassing): met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over bonsoirs.nl, nieuwe producten en andere updates. Als u onze newsletters niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de afmeldlink onderaan elke e-mail. U kunt ons ook schrijven op info@bonsoirs.nl.ARTIKEL 2 - TOESTEMMINGHoe krijgt u mijn toestemming?

Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard te verifiëren, een bestelling te plaatsen, een levering te plannen of een aankoop te retourneren, gaan we ervan uit dat u ermee instemt dat wij uw gegevens verzamelen en deze uitsluitend voor dit doel gebruiken.

Als we u om een andere reden vragen om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, vragen we u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming of geven we u de mogelijkheid om dit te weigeren.


Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien u na het geven van uw toestemming van gedachten verandert en er niet langer mee instemt dat wij contact met u kunnen opnemen, uw gegevens kunnen verzamelen of openbaar kunnen maken, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door contact op te nemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming Nicolas Morschl via het adres info@bonsoirs.nl of per post naar 89 rue de Monceau 75008 Paris, Frankrijk.ARTIKEL 3 - OPENBAARMAKING


We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, of als u onze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden schendt.ARTIKEL 4 - SHOPIFY

bonsoirs.nl wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze diensten en producten aan u kunnen verkopen.


Uw gegevens worden opgeslagen in het gegevensopslagsysteem en de databases van Shopify en in de algemene Shopify-applicatie. Uw gegevens worden bewaard op een beveiligde server die wordt beschermd door een firewall.


Betaling :

Als u uw aankoop doet via een directe betalingsgateway, slaat Shopify uw creditcardgegevens op. Deze informatie wordt versleuteld in overeenstemming met de gegevensbeveiligingsstandaard die is vastgesteld door de betaalkaartindustrie (PCI-DSS standaard). De informatie met betrekking tot uw aankooptransactie wordt zo lang bewaard als nodig is om uw bestelling af te ronden. Zodra uw bestelling is afgerond, wordt de informatie met betrekking tot de aankooptransactie verwijderd.

Alle gateways voor directe betalingen voldoen aan de PCI-DSS standaard, beheerd door de PCI Security Standards council, die het resultaat is van de gezamenlijke inspanning van bedrijven zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover.

De vereisten van de PCI-DSS standaard maken het mogelijk om de veilige verwerking van creditcardgegevens te waarborgen door bonsoirs.nl en door haar dienstverleners.ARTIKEL 5 - DOOR DERDEN VERLEENDE DIENSTENIn het algemeen zullen de externe aanbieders die wij gebruiken uw gegevens enkel verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dit nodig is om de diensten die zij aan ons leveren uit te voeren.

Sommige externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij hen moeten verstrekken voor uw aankooptransacties.

Met betrekking tot deze aanbieders raden wij u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen, zodat u begrijpt hoe zij uw persoonlijke gegevens zullen behandelen.

Houd er rekening mee dat sommige aanbieders gevestigd kunnen zijn of faciliteiten hebben in een ander rechtsgebied dan het uwe of het onze. Indien u besluit om door te gaan met een transactie waarvoor de diensten van een externe aanbieder nodig zijn, kan uw informatie worden beheerst door de wetten van het rechtsgebied waarin die aanbieder is gevestigd of die van het rechtsgebied waarin zijn faciliteiten zich bevinden.

Als u zich bijvoorbeeld in Canada bevindt en uw transactie wordt verwerkt via een betalingsgateway in de Verenigde Staten, kan de informatie die aan u toebehoort en die is gebruikt om de transactie te voltooien, worden bekendgemaakt onder de wetgeving van de Verenigde Staten, waaronder de Patriot Act.

Zodra u bonsoirs.nl verlaat of wordt doorgestuurd naar de website of applicatie van een derde partij, bent u niet langer onderworpen aan dit Privacybeleid of de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden van onze website.Links:

Het kan zijn dat u onze website verlaat door op bepaalde links op onze website te klikken. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor het Privacybeleid van deze andere sites en wij raden u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen.ARTIKEL 6 - BEVEILIGING


Om uw persoonsgegevens te beschermen, nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we best practices in de branche om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze worden verloren, misbruikt, geraadpleegd, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd.

Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt deze versleuteld met behulp van het SSL-beveiligingsprotocol en opgeslagen met AES-256 type encryptie. Hoewel geen enkele methode van overdracht via het Internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen we alle vereisten van de PCI-DSS standaard en implementeren we aanvullende normen die algemeen worden erkend door de sector.
COOKIESEen cookie is een tekstbestand dat wordt geplaatst wanneer een gebruiker de inhoud van een website of een online advertentie raadpleegt. Het is volledig anoniem en stelt u in staat enkel de terminal te herkennen die voor navigatie wordt gebruikt. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over de navigatie van de gebruiker. Wij gebruiken verschillende soorten cookies:

 

  • Technische cookies van ons Shopify platform. Deze cookies zijn nuttig voor het surfen op onze site, en bieden ook toegang tot onze producten en diensten. Zie hier een lijst met cookies die we gebruiken:

 

sessionid, een unieke sessie-id, maakt het Shopify mogelijk om informatie over uw sessie op te slaan (referrer, landing page, enz.).

_shopify_visit, geen gegevens bewaard, wordt gedurende 30 minuten na het laatste bezoek onthouden. Gebruikt door het interne statistieksysteem van de aanbieder van onze website om het aantal bezoeken te registreren.

_shopify_uniq, geen gegevens bewaard, verloopt om middernacht (afhankelijk van de locatie van de bezoeker) de volgende dag. Berekent het aantal bezoeken aan een shop per unieke klant.

winkelwagen, unieke identificatie, blijft gedurende 2 weken behouden, slaat informatie op met betrekking tot uw winkelwagen.

_secure_session_id, unieke sessie-id

storefront_digest, unieke id, ongedefinieerd als de shop een wachtwoord heeft, wordt gebruikt om te weten of de huidige bezoeker toegang heeft.

 

  • Analytische cookies (Google Analytics bijvoorbeeld) stellen ons in staat om het publiek van de verschillende pagina's van onze site te meten. Zo kunnen we statistieken opstellen om het gedrag van onze gebruikers te begrijpen en zo de navigatie op onze site te verbeteren. Deze gegevens worden verzameld op geaggregeerde basis, dus elke navigatie is anoniem.

 

  • Advertentiecookies maken het mogelijk om gerichte advertenties weer te geven, en net als alle andere cookies op onze site, zijn ze volledig anoniem.

 

In overeenstemming met de wet gegevensbescherming is de voorafgaande toestemming van de gebruiker noodzakelijk voor de opslag van informatie. Deze toestemming kan worden verkregen door de melding te accepteren die verschijnt tijdens het eerste bezoek van de gebruiker aan de site. De gebruiker kan de cookies op elk moment uitschakelen in de instellingen van zijn browser.

 

ARTIKEL 7 - LEEFTIJD VAN TOESTEMMING


Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw Staat of provincie van verblijf, en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om een van u afhankelijke minderjarige toe te staan deze website te gebruiken.ARTIKEL 8 - WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID


Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus gelieve het regelmatig te raadplegen. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk na de publicatie ervan op de website van kracht. Als we wijzigingen aanbrengen aan de inhoud van dit beleid, zullen we u hier op de hoogte stellen dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we het openbaar maken, indien van toepassing.

Als bonsoirs.nl wordt overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat we producten aan u kunnen blijven verkopen.
ARTIKEL 9 - CONSUMENTENGESCHIL


In overeenstemming met de bepalingen van het consumentenwetboek met betrekking tot de minnelijke schikking van geschillen, sluit BONSOIRS HOME zich aan bij de Bemiddelingsdienst voor consumenten van het Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) waarvan de contactgegevens als volgt zijn: http://www.cmap.fr - 39, avenue F.D. Roosevelt 75008 Parijs.
De Bemiddelingsdienst kan gecontacteerd worden voor elk consumentengeschil waarvoor geen oplossing kan worden gevonden na een voorafgaande schriftelijke klacht bij de Klantendienst van de firma BONSOIRS HOME. De verwijzingsprocedures zijn hier beschikbaar.

U kunt uw klacht ook indienen op het Europese ODR-platform. Voor meer informatie over dit proces, klik hier. De Europese Commissie zal uw klacht doorgeven aan de nationale instanties die op het platform zijn aangesloten.VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS


Als u persoonlijke informatie die wij over u hebben, wilt inzien, corrigeren, wijzigen of verwijderen, een klacht wilt indienen, of als u simpelweg meer informatie wenst, neem dan contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming Nicolas Morschl, 89 rue de Monceau 75008 Paris, Frankrijk via het adres info@bonsoirs.nl.

__

Bonsoirs Home, 89 rue de Monceau 75008 Paris, Frankrijk